Alka pentru combaterea risipei alimentare

29 Septembrie, 2023

Risipa de alimente este o problemă mondială care a căpătat o importanţă din ce în ce mai mare pe agenda publică şi politică din ultimii ani. Alimentele sunt un bun preţios, iar producţia lor poate necesita foarte multe resurse. Estimările arată că până la o treime din alimente sunt irosite sau pierdute, acest fenomen generând, prin urmare, costuri economice şi de mediu foarte mari.", sunt concluziile auditului realizat de Curtea de Conturi Europeană.

 

Raportul Curţii de Conturi conţine şi trei recomandări: o mai bună coordonare la nivelul UE, politici clare de combatere a risipei alimentare şi instrumente pentru a facilita donarea de alimente care, altfel, ar fi irosite.

 

În practică, din păcate, nu există încă evoluţii semnificative la nivelul UE iar statele nu au adoptat la nivel naţional politici publice de gestionare integrată a risipei alimentare. Tema reprezintă o reală provocare pentru agenţii economici din industria alimentară, risipa fiind generată de-a lungul întregului lanţ, de la producţie, procesare, comercializare, până la consum.

 

Alka face eforturi constante de diminuare a risipei generate de procesul de producţie dar şi de armonizare cât mai bună între cantitatea produsă şi cererea de pe piaţă. Insă în producţia alimentară sunt extrem de mulţi factori contextuali, cum ar fi temperatura, umiditatea etc. ce pot influenţa gustul şi calitatea produselor şi prin urmare acestea nu mai pot fi comercializate. Companiile reponsabile care îşi respectă cu adevărat consumatorii, nu vor permite ca pe piaţă să ajungă loturi de produse care nu corespund întocmai standardelor de calitate.

 

Alka a colaborat de-a lungul anilor cu nenumăraţi parteneri sociali pentru a direcţiona produsele care, din diverse motive, nu pot fi puse pe piaţă dar care corespund din toate punctele de vedere consumului uman, pe lângă campaniile curente de donaţie în produse pentru susţinerea altor cauze. Dacă acum zece ani, donarea acestor produse se făcea cu mari eforturi logistice din partea Alka, astăzi ONG-urile au venit în întâmpinarea noastră şi ne ajută foarte mult în procesul de distribuţie.

 

Alka continuă proiectul său privind combaterea fenomenului risipei alimentare, donând în primele 6 luni ale acestui an peste 290.000 de pungi cu produse care. Acestea au ajuns la persoanele din medii defavorizate cu ajutorul rețelei Băncilor pentru Alimente a Crucii Roşii Române.

 

Conceptul băncilor pentru alimente a prins amploare în ultimii ani, asigurând în prezent o acoperire la nivel naţional cu reţele şi depozite logistice în toată ţara. Parteneriatul conferă o mai mare eficienţă în direcţionarea produselor asigurănd-se o preluare directă din depozitele companiei.

 

Pentru că ducem o luptă pemanentă cu risipa materiilor prime şi apreciem extrem de mult munca oamenilor nostri, ne bucurăm că aceste produse ajung să fie totuşi consumate în contextul în care în România există zeci de mii de oameni care suferă de foame.

 

Prin aceaste colaborări, Alka îşi extinde lista partenerilor sociali din dorinţa de a crea cât mai multe canale prin care produsele pe care noi le donăm să ajungă cât mai repede la persoanele care se confruntă cu un grad mare de sărăcie şi foamete şi care au mare nevoie de aceste produse alimentare.

 

Cu ocazia Zilei Internaţionale de Conştientizare a Risipei Alimentare, ALKA încurajează toţi producătorii din industria alimentară să-şi dezvolte parteneriate cu aceste ONG-uri specializate pentru a avea cu adevărat rezultate vizibile care să facă diferenţa.

 

Mecanismul de colaborare cu agenţii economici din industria alimentară este unul foarte simplu, banca pentru alimente preia de la aceştia produsele şi le distribuie gratuit şi fără discriminare persoanelor şi ONG-urilor care gestionează programe sociale pentru acoperirea necesitӑţilor celor ce au nevoie de ele şi fac parte din categorii sociale defavorizate cum sunt familile numeroase, copii, femei ca unic întreţinător al familiei, persoane fără adăpost, bӑtrâni, persoane bolnave, etc.

 

Unul dintre dezideratele Alka este reducerea la minimum a risipei produselor ambalate şi depunem toate eforturilor operaţionale în acest sens investind permanent în oameni, echipamente şi tehnologie.

 

 

 

 

 

 

 

 

Design: baruch naeh logo | Development: richkid_signture_red